Sabunol plus - obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psa 75cm marki Laboratorium dermapharm

od 38,99 PLN

Sabunol PLUS to innowacyjna obroża przeciw kleszczom i pchłom dla psów.Długość: 75 cm


Nowa technologia produkcji i inna forma paska obroży zagwarantuje równomierne oraz długotrwałe uwalnianie się trzech części aktywnych: permetryny, imidachloprydu i geraniolu. Dzięki temu obroża jest sprawna poprzez 5 miesięcy. Badania potwierdzają wysoką tolerancję miejscową i ogólną co sprawia, że obroża jest bezpieczna podczas wykorzystywania. Efekty działania obroży są juz widoczne po 5 godzinach od jej założenia.
  • Wykazana badaniami eliminacja kleszczy i pcheł przez 5 miesięcy.
Sposób użycia:Obrożę należy wyjąć ze szczelnego opakowania, dostosować do obwodu szyi psa i założyć. Obroża jest wodoodporna i powinna pozostawać na szyi zwierzęcia cały czas. Jasny nalot na obroży jest naturalnym rezultatem cyklu produkcyjnego i stopniowo znika podczas użytkowania.elementy aktywne:
  • Permetryna - 50 g / 1 kg
  • Imidachlopryd - 10 g / 1 kg
  • Geraniol - 5 g / 1 kg
Przeciwwskazania:
  • nie stosować u kotów,
  • nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy,
  • nie stosować u zwierząt chorych lub będących w trakcie rekonwalescencji
Środki ostrożności i warunki wykorzystywaniaMoże powodować reakcje alergiczne skóry. Działa wyjątkowo toksycznie na organizmy wodne, wywołując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Bronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. W sytuacji KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Posiada geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pierwsza pomoc: w przypadku np. Kontaktu zanieczyszczonej ręki z okiem, natychmiast umyć skórę wokół oczu i powieki; w razie potrzeby zlikwidować szkła kontaktowe, zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut. W trakcie płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. Skutki uboczne: w sytuacji kontaktu ze skórą preparat może spowodować uczulenie, podrażnienie. Może powodować podrażnienie błon śluzowych oczu objawiające się zaczerwienieniem, łzawieniem, bólem. Zużytą obrożę polikwidować jak odpad z gospodarstwa domowego. Niewykorzystany produkt przekazać do uprawnionego odbiorcy. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, z dala od żywności, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

EAN: 5901742001520