innowacyjny podręcznik do nauki specjalistycznego języka angielskiego, asygnowany dla studentów i absolwentów wydziałów farmacji. Obejmuje słownictwo dotyczące m.in. Farmacji użytkowanej i społecznej, farmakologii, biologii, botaniki, chemii, mikrobiologii, bezpieczeństwa pracy w laboratorium naukowym, systemów dostarczania leków oraz obowiązków przedstawiciela firmy farmaceutycznej. Książka mieści: oryginalne teksty ze źródeł mistrzowskich, ćwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu, ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia słownictwa, apendyksy z tablicami językowymi i wskazówkami {pomocn|przydatn)ymi w codziennej pracy farmaceutów. Do książki dołączono 2 płyty CD z nagranymi tekstami. W samodzielnej nauce pomagają klucz do ćwiczeń oraz słownik angielsko-polski.