Mustang Forte 195 SE 1L (3362130097334)

od 65,00 PLN

Mustang Forte 195 SE Preparat chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i drobnych kapsułek do rozcieńczania woda, wykorzystywany nalistnie. Dedykowany do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż.


Główne zalety:

 • genialna, dotychczas nieosiągalna produktywność na chwasty dwuliścienne występujące w zbożach ozimych i jarych
 • niezwykle obfity zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych
 • Jedyny produkt na chwasty dwuliścienne zawierający aż 3 substancje biologicznie czynne
 • Brak konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami na chwasty dwuliścienne
 • Jedyny towar o tak szerokim spektrum działania z możliwością użytkowania do fazy 2-go kolanka zbóż
 • idealna mieszalność z innymi środkami ochrony roślin
 • Dawka i opakowanie artykułu dostosowane do przeróżnej powierzchni uprawy zbóż
Substancja biologicznie czynna:
6Florasulam - 2',6',8-trifluoro-5-metoksy-1,2,4-triazolo[1,5c]pirymidyno-2-sulfonanilid (związek z grupy triazolopirymidyn) - 5 g/l
Aminopyralid - kwas 4-amino-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy pirydyn) - 10 g/l
2,4-D - kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l

Działanie:

Mustang Forte 195 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.
Mustang Forte 195 SE jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów w trakcie syntezy aminokwasów, jak także powoduje blokadę auksyn tj. Hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Na skutek czego końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. W dodatku, środek zakłóca cykl oddychania na poziomie komórkowym.
W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Mustang Forte 195 SE jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5oC) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Chwasty wrażliwe przestają rosnąć kilka godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg i chlorozy (widoczne najczęściej po 7-10 dniach), prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Środek zwalcza chwasty, gdy śladowa temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza sprawnie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm i fiołek polny przed kwitnieniem
.

Chwasty wrażliwe na środek użytkowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe na środek użytkowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota purpurowa w fazie kwitnienia.
Chwasty niepodatne na środek używany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: chwasty jednoliścienne.
Chwasty wrażliwe na środek używany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny przed fazą kwitnienia, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna.
Chwasty przeciętnie wrażliwe na środek wykorzystywany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny od początku fazy kwitnienia.
Chwasty odporne na środek używany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: chwasty jednoliścienne.

Mustang Forte 195 SE - wysoka wydajność zwalczania najważniejszych chwastów!

Termin wykorzystywania:

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać wiosną od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA
Opryskiwać od fazy 4 liści do fazy drugiego kolanka
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.

Mieszaniny zbiornikowe w zbożach:
Preparat Mustang Forte 195 SE może być użytkowany również w mieszaninach zbiornikowych z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową jak dodatkowo z innymi preparatami stosowanymi w fazie krzewienia i początku strzelania w źdżbło zbóż.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Środki chwastobójcze: chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa

MUSTANG FORTE 195 SE 1 l/ha + Atlantis** 04 WG 150 g/ha + Actirob*** 842 EC 1 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Atlantis** 12 OD 0,45 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Attribut** 70 WG 60 g/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Apyros**** 75 WG 13,3 g/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Protugan***** 500 SC (izoproturon) 2,5 l/ha

Środki uniemożliwiające wyleganiu zbóż:

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Antywylegacz Płynny***** 675 SL 2,0 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Moddus****** 250 EC 0,4 l/ha

Środek grzybobójczy:

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Atlas* 500 SC 0,2-0,3 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Input** 460 EC 1,0 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Mirage***** 450 EC 1,0 l/ha

Nawozy dolistne:

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Siarczan Magnezu Jednowodny******* 2,5% stężenia cieczy roboczej

UWAGA!
Przy używaniu mieszanin zbiornikowych przestrzegaj zaleceń z etykiet towarów wchodzących w skład mieszaniny.

Następstwo roślin:

 • Herbicyd Mustang Forte 195 SE zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma, plewy, ścierń) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu
  z glebą.
 • najkorzystniejszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE jest jej pozostawienie na polu i przyoranie.
 • w przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Mustang Forte 195 SE (w wyniku uszkodzenia roślin poprzez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej aniżeli po 4 tygodniach od użycia produktu i zaorania plantacji na głębokość nie mniejszą niż 15 cm.
 • Słoma z roślin opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE nie może być wykorzystana do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek i do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. Pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
 • Słoma ze zbóż opryskanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być zastosowana jako pasza albo podściółka dla zwierząt.
 • Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być użyta /sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne - spalanie.
 • Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której wykorzystywano Mustang Forte 195 SE, może być użyty i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż, a także traw bez wsiewki roślin motylkowatych, a musi być użyty i wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków
  i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw i tytoniu.
 • Po zastosowaniu środka Mustang Forte 195 SE w zalecanych dawkach wiosną, roślinami następczymi mogą być:
  jesienią tego samego roku kalendarzowego wyłącznie zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy.
  wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) - zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy.
  jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy.
  wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy) - wszystkie rośliny.