Mustang Forte 195 SE 1L, 3362130097334

od 65,00 PLN

 • Producent: Dow AgroScienes
 • Kategoria: Pozostałe

Mustang Forte 195 SE Preparat chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i nieznacznych kapsułek do rozcieńczania woda, wykorzystywany nalistnie. Asygnowany do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w uprawach zbóż.


Główne atuty:

 • perfekcyjna, dotychczas nieosiągalna skuteczność na chwasty dwuliścienne występujące w zbożach ozimych i jarych
 • bardzo spory zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych
 • Jedyny towar na chwasty dwuliścienne zawierający aż 3 substancje biologicznie czynne
 • Brak konieczności sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami na chwasty dwuliścienne
 • Jedyny produkt o tak szerokim spektrum działania z możliwością stosowania do fazy 2-go kolanka zbóż
 • nieprzeciętna mieszalność z innymi środkami ochrony roślin
 • Dawka i opakowanie produktu dobrane do rozmaitej powierzchni uprawy zbóż
Substancja biologicznie czynna:
6Florasulam - 2',6',8-trifluoro-5-metoksy-1,2,4-triazolo[1,5c]pirymidyno-2-sulfonanilid (związek z grupy triazolopirymidyn) - 5 g/l
Aminopyralid - kwas 4-amino-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy pirydyn) - 10 g/l
2,4-D - kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (związek z grupy fenoksykwasów) - 180 g/l

Działanie:

Mustang Forte 195 SE jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą, asygnowany do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.
Mustang Forte 195 SE jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym przez liście chwastów, a następnie prędko przemieszczany w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów w trakcie syntezy aminokwasów, jak też powoduje blokadę auksyn tj. Hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Na skutek czego końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Na dodatek, środek zakłóca cykl oddychania na poziomie komórkowym.
W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Mustang Forte 195 SE jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5oC) uszkodzenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Chwasty wrażliwe przestają rosnąć kilka godzin po zabiegu, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg, a także chlorozy (widoczne z zasady po 7-10 dniach), prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Środek zwalcza chwasty, gdy znikoma temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm, a także fiołek polny przed kwitnieniem
.

Chwasty wrażliwe na środek używany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe na środek użytkowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota purpurowa w fazie kwitnienia.
Chwasty odporne na środek używany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych: chwasty jednoliścienne.
Chwasty wrażliwe na środek wykorzystywany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny przed fazą kwitnienia, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna.
Chwasty średnio wrażliwe na środek użytkowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny od początku fazy kwitnienia.
Chwasty niepodatne na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: chwasty jednoliścienne.

Mustang Forte 195 SE - wysoka skuteczność zwalczania najważniejszych chwastów!

Termin użytkowania:

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO
Opryskiwać wiosną od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA
Opryskiwać od fazy 4 liści do fazy drugiego kolanka
Zalecana dawka: 0,8 l/ha.

Mieszaniny zbiornikowe w zbożach:
Preparat Mustang Forte 195 SE może być użytkowany na dodatek w mieszaninach zbiornikowych z herbicydami zwalczającymi miotłę zbożową jak w dodatku z innymi preparatami użytkowanymi w fazie krzewienia i początku strzelania w źdżbło zbóż.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Środki chwastobójcze: chwasty dwuliścienne i miotła zbożowa

MUSTANG FORTE 195 SE 1 l/ha + Atlantis** 04 WG 150 g/ha + Actirob*** 842 EC 1 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Atlantis** 12 OD 0,45 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Attribut** 70 WG 60 g/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Apyros**** 75 WG 13,3 g/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Protugan***** 500 SC (izoproturon) 2,5 l/ha

Środki zapobiegające wyleganiu zbóż:

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Antywylegacz Płynny***** 675 SL 2,0 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Moddus****** 250 EC 0,4 l/ha

Środek grzybobójczy:

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Atlas* 500 SC 0,2-0,3 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Input** 460 EC 1,0 l/ha

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Mirage***** 450 EC 1,0 l/ha

Nawozy dolistne:

MUSTANG FORTE 195 SE 1l/ha + Siarczan Magnezu Jednowodny******* 2,5% stężenia cieczy roboczej

UWAGA!
Przy użytkowaniu mieszanin zbiornikowych przestrzegaj zaleceń z etykiet towarów wchodzących w skład mieszaniny.

Następstwo roślin:

 • Herbicyd Mustang Forte 195 SE zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma, plewy, ścierń) ulega rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu
  z glebą.
 • najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE jest jej pozostawienie na polu i przyoranie.
 • w sytuacji wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Mustang Forte 195 SE (w wyniku uszkodzenia roślin poprzez przymrozki, choroby albo szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niżeli po 4 tygodniach od zastosowania produktu i zaorania plantacji na głębokość nie mniejszą niżeli 15 cm.
 • Słoma z roślin opryskanych środkiem Mustang Forte 195 SE nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek i do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. Pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
 • Słoma ze zbóż opryskanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być zastosowana jako pasza lub podściółka dla zwierząt.
 • Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Mustang Forte 195 SE może być zastosowana /sprzedana poza gospodarstwo w sytuacji przeznaczenia jej na cele energetyczne - spalanie.
 • Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano Mustang Forte 195 SE, może być wykorzystany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż i traw bez wsiewki roślin motylkowatych, a musi być zastosowany i wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków
  i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu.
 • Po zaimplementowaniu środka Mustang Forte 195 SE w zalecanych dawkach wiosną, roślinami następczymi mogą być:
  jesienią tego samego roku kalendarzowego tylko zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy.
  wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) - zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy.
  jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) zboża, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy.
  wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy) - wszystkie rośliny.