BROS - płytka na owady (BROS029), 029 H

od 10,09 PLN

...
Bros Płytka na owady

firma
Bros

atrybuty
do 2 miesięcy ochrony, na muchy, komary, mole, mrówki, karaluchy, nowy skład, najwięcej substancji biobójczych

marka standaryzowana
producent: Bros

Adres firmy
ul Karpia 24
61-619 Poznań

Opis artykułu
Płytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając muchy, komary, meszki, dorosłe osobniki moli odzieżowych, mrówki i karaluchy w pomieszczeniach. Jedno opakowanie zabezpiecza kubaturę do 30 m3 (ok. 12 m2) poprzez ok. 2 miesiące. sprawność uzyskuje po ok. 24 godz. Od wystawienia płytki.

Podstawka znajduje się wraz z płytką w opakowaniu foliowym.

Pozostałe dane
Substancja czynna: transflutryna 7% (7 g/100 g).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5239/13.

Company Name
BROS Sp.j.

Przygotowanie i używanie
Sposób wykorzystania: Płytkę wyjąć z opakowania i umieścić na podstawce w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza, z dala od otwartych okien, a także miejsc bezpośredniego nasłonecznienia. Efekt działania podczas dynamicznej wentylacji zmniejsza się.

typ przechowywania
typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Dolna granica wieku
Zalecana. Rok/lata/lat 3

dane o recyklingu
Opakowanie: Nadające się do recyklingu

wariant opakowania
wariant: Karton

rozmiar
Wymagana wysokość na półce: 206
Wymagana szerokość na półce: 120
Wymagana głębokość na półce: 21

Waga
Waga brutto: 67

Sprzedaż jednostkowa
Wysokość: 206
Szerokość: 120
Głębokość: 21

Adres producenta
BROS Sp.j.
ul Karpia 24
61-619 Poznań

Podmiot odpowiedzialny:
BROS Sp.j.
ul. Sokoła 7/6
60-644 Poznań

Adres zwrotny
BROS Sp.j.
ul Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Telefon/Fax kontaktowy
tel.: (61) 826 25 12

Email kontaktowy
biuro@bros.pl

Adres internetowy
www.bros.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną. Zabezpieczyć płytkę przed dostępem dzieci.
Uwagi: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci poniżej 3 lat, pań w ciąży, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w korzystnie wentylowanych pomieszczeniach.

Uwaga
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długofalowe skutki. Bronić przed dziećmi.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.

Płytkę wraz z opakowaniem dostarczyć na trafne wysypisko lub do utylizacji.

Języki na opakowaniu
polski

Język towaru
Główny język opisu: polski
Język danych: polski