Palmer Pro PMBLA 2-kanałowy sumator sygnału liniowego, dynamiczny