Prond Regulator temperatury, sterownik do kotła zasypowego proton algorytm pid

od 0,00 PLN

Regulator PROTON PID jest unowocześnioną wzbogaconą o algorytm PID wersją sterownika PROTON co czyni go jednym z najbardziej bezawaryjnych a jednocześnie najmocniej oszczędnych sterowników na rynku. Mikroprocesorowy regulator PROTON PID asygnowany jest do sterowania pracą dmuchawy i pompy obiegowej w instalacjach C.O., ma wyjście do podłączenia zdalnego sterowania co jeszcze bardziej rozszerza jego użyteczność.

Sterownik ten w sposób ciągły i równocześnie samoczynny steruje dmuchawą, i utrzymuje ustawioną na kotle temperaturę na poziomie stałym. Takie rozwiązanie iż nie posiadają miejsca gwałtowne skoki temperatury w kotle. Wykorzystanie tego regulatora poprawia ergonomię wykorzystywania: nie trzeba ingerować w ustawiania sterownika w przypadku zmianiy opału (paliwa).

Sterownik PROTON PID dodatkowo szereg funkcji w jakie pozostał wyposażony sterownik PROTON.


Płynna regulacja obrotów dmuchawy - NOWY ALGORYTM
Regulator PROTON PID posiada możliwość ustawienia maksymalnych i śladowych obrotów dmuchawy, co zezwala na skrupulatne dobranie mocy z jaką będzie pracowała dmuchawa.
Stopniowe załączanie dmuchawy od minimalnych do maksymalnych obrotów wydłuża żywotność silnika oraz uniemożliwia nagłemu spalaniu gazów nagromadzonych w kotle (tzw. Strzelanie). W regulatorach konkurencji jest wyłącznie jeden parametr odpowiedzialny za moc dmuchawy – w regulatorze PROTON PID można ustawić minimalne i maksymalne obroty.

Kontrola opału
Działanie tej funkcji polega na redukowaniu obrotów dmuchawy do minimum w momencie wykrycia poprzez regulator spadku temperatury mimo dołączonego nadmuchu. Zmniejszenie szybkości dmuchawy nie powoduje nadmiernego ochładzania kotła C.O. Funkcja ta uaktywnia się po 30 minutach jeżeli temperatura zadana pozostała osiągnięta, albo po 2 godzinach jeżeli temperatura zadana nie została osiągnięta (tryb rozpalania – 2 godziny).

Funkcja anty-zamarzanie
Poniżej 5°C regulator włącza pompę obiegową, co opóźnia przemarznięcie niektórych części instalacji C.O (najistotniej narażonych).

Funkcja anty-stop
Po sezonie grzewczym, co 14 dni na 1 minutę zostaje załączona pompa obiegowa - uniemożliwia to zastaniu się pompy w okresie letnim - funkcja działa przy włączonym regulatorze.

samoczynne zachowanie nastaw
Regulator automatyczne zachowanie nastaw przy zaniku zasilania, oraz powrót to wcześniej realizowanej pracy po ponownym pojawieniu się zasilania.

Powrót do ustawień fabrycznych
Regulator posiada możliwość powrotu do ustawień fabrycznych. Funkcja ta jest przydatna w momencie rozregulowania regulatora poprzez niedoświadczonych operatorów.

Termostat awaryjny automatyczny
Zewnętrzny termostat (termostat awaryjny) pełni funkcję zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem, które może być wynikiem uszkodzenia regulatora lub nieodpowiednią obsługą. Jest to specjalny element, który odcina zasilanie dmuchawy przy temperaturze kotła 90°C.

cechy programowalne poprzez użytkownika
Czas przedmuchu, czas przerwy między przedmuchami, maksymalne i niewielkie obroty dmuchawy, temperatura załączenia pompy obiegowej, temperatura wyłączenia regulatora.

atrybuty programowalne poprzez instalatorów
Regulator PROTON PID oprócz trybu konfiguracji przystępnego dla każdego użytkownika ma specjalny tryb, który umożliwia ustawienie parametrów serwisowych (dodatkowa instrukcja serwisowa).
Tryb serwisowy umożliwia zaprogramowanie:
charakterystyki dmuchawy – dzięki czemu parametrowi nasz regulator może współpracować z każdą dmuchawą przystępną na rynku (do określonej max. Mocy)
moc dmuchawy w trakcie przedmuchu – sami decydujemy z jaką mocą ma pracować dmuchawa w trakcie przedmuchu
zakres ograniczania obrotów dmuchawy – ile poziomów przed temperaturą zadaną ma zniżać obroty dmuchawy
temperaturę minimalną kotła

OPCJA ZDALNEGO STEROWANIA
Do regulatora PROTON PID można podłączyć zdalny panel sterujący lub termostat pokojowy. Podłączenie zdalnego panelu zezwala na pracę regulatora w dwóch trybach: pokojowy i kotła. Podłączenie charakterystycznego termostatu pokojowego pozwala na utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Dzięki zdalnemu sterowaniu możemy utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu co daje oszczędności opału nawet do 30%.

informacje technologicznE

Histereza - 1°C
Zakres ograniczania obrotów - 6 °C
Czas reakcji - 30 min.
Temperatura załączania pompy obiegowej - 25-70 °C
Zakres nastaw temperatury - 35-90 °C
Czas przedmuchu - 5-59 s (możliwość wyłączenia)
Czas pomiędzy przedmuchami - 1-30 min
Maksymalna szybkość dmuchawy - 12 st.
drobna szybkość dmuchawy - 1 st.
Temperatura wyłączenie regulatora - 25-50 °C
Temperatura załączenia termostatu
awaryjnego sprzętowego zewnętrznego - ok. 90 °C
Temperatura załączenia termostatu awaryjnego sprzętowego wewnętrznego - ok. 93 °C
Temperatura załączenia termostatu awaryjnego programowego - 92 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora - 5-45 °C
Napięcie zasilające - ~230 V
Zakres pracy czujnika temperatury - 1-100 °C
Obciążalność wyjścia pompy (~230 V) - 100 W
Obciążalność wyjścia dmuchawy (~230 V) - 100 W
zużycie mocy regulatora - 2 W
Włączenie pompy w niskich temperaturach - poniżej 5 °C
Włączanie pompy co 14 dni na 1 minutę - uniemożliwia to zastaniu się pompy po sezonie cieplnym (warunkiem działania tej funkcji jest włączony regulator)
rozmiary regulatora (długość, szerokość, grubość) - 145 x 75 x 40 mm
Rozstaw otworów do mocowania na ścianie - 161 mm