Heimerle meule 50 x 1g sztabka złota combibar

od 9085,54 PLN

unikatowy produkt inwestycyjny - złota sztabka lokacyjna najwyższej próby podzielna na 50 części. W każdej chwili można spieniężyć dowolną część swojej lokaty.