50 x 1g Sztabka złota CombiBar

od 0,00 PLN

nieszablonowy towar inwestycyjny - złota sztabka lokacyjna najwyższej próby podzielna na 50 części. W każdej chwili można spieniężyć dowolną część swojej lokaty.