Książki Cena: od 53,27 do 119,13 zł Producent: Wolters Kluwer Polska Sa

93 wyników

od 59,51 PLN

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej - Tomasz Rostkowski, Tomasz Rostkowski

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326436116 Autor: Tomasz Rostkowski Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 62,96 PLN

Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy - Małgorzata Sidor-Rządkowska, Kluwer SA Wolters

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326428029 Autor: Małgorzata Sidor-Rządkowska Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 62,96 PLN

Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej - Aleksandra Monarcha-Matlak (9788326419119)

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326419119 Autor: Aleksandra Monarcha-Matlak Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 99,19 PLN

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2010 - Marek Antoni Nowicki (9788326423420)

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326423420 Autor: Marek Antoni Nowicki Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 62,96 PLN

Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym - Paweł Litwiński, Kluwer SA Wolters

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326446283 Autor: Paweł Litwiński Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 94,19 PLN

Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami - Marek Safjan

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326409936 Autor: Marek Safjan Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 71,59 PLN

Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Katarzyna Jasińska

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326419072 Autor: Katarzyna Jasińska Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 94,19 PLN

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326420276 Autor: Marcin Stoczkiewicz Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 62,96 PLN

Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska - Marek Górski, Kluwer SA Wolters

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326419195 Autor: Marek Górski Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 54,34 PLN

Kontrola robót betonowych i żelbetowych w trakcie ich realizacji i odbioru, Kluwer SA Wolters

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326408403 Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 68,75 PLN

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego - Paweł Bucoń

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326419218 Autor: Paweł Bucoń Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 54,34 PLN

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz - Adrianna Jasińska-Cichoń, Kluwer SA Wolters

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326423987 Autor: Adrianna Jasińska-Cichoń Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 111,26 PLN

Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz (9788326430565)

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326430565 Autor: Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 69,26 PLN

Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym - Stanisław Nitecki, Kluwer SA Wolters

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326430077 Autor: Stanisław Nitecki Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 62,96 PLN

Jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego - Wioletta Witoszko, Kluwer SA Wolters

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326418747 Autor: Wioletta Witoszko Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 94,01 PLN

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - Magdalena Szczepańska

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326409899 Autor: Magdalena Szczepańska Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 107,81 PLN

Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich (9788326427824)

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326427824 Autor: Piotr Zakrzewski Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 107,81 PLN

Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, Kluwer SA Wolters

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326420238 Autor: Piotr Zakrzewski Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 76,76 PLN

Dotacje w prawie podatkowym. Dokumentacja i rozliczanie - Paweł Małecki (9788326436772)

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326436772 Autor: Paweł Małecki Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 71,59 PLN

Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych - Joanna Haberko (9788326418457)

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326418457 Autor: Joanna Haberko Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 62,96 PLN

Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326428425 Autor: Michał Szwabe Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 90,56 PLN

Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych - Hanna Sikacz

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326409660 Autor: Hanna Sikacz Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 62,96 PLN

Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym - Dominika Dróżdż (9788326428012)

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326428012 Autor: Dominika Dróżdż Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters
od 76,76 PLN

Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe - Dariusz Strzelec (9788326427725)

Wolters Kluwer Polska SA
ISBN: 9788326427725 Autor: Dariusz Strzelec Wydawnictwo: Kluwer SA Wolters