Książka doskonale i wnikliwie prezentuje działalność NKWD w czasie drugiej wojny światowej, w okresie poprzedzającym zimną wojnę, a także na jej początku. Omówione pozostały poszczególne etapy kształtowania się tej tajnej służby i jej działalność równocześnie w okresie poprzedzającym atak Niemiec na Związek Sowiecki, jak też udział NKWD w poszczególnych etapach wojny, a wreszcie rola jaką odgrywała ona w radzieckiej strefie okupacyjnej po maju 1945 roku i w późniejszym czasie.